KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW
KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, ┼╝e:


 1. Administratorem Pa┼ästwa danych osobowych jest Szpital Rejonowy im. dr. J├│zefa Rostka ul. Gamowska 3, 47-400 Racib├│rz, tel. 032 - 755 5000.

 2. Administrator Ochrony Danych, powo┼éa┼é Inspektora Ochrony Danych , dost─Öpnego pod tel. 32 755 50 71 oraz adresem mailowym: iodo(at)szpital-raciborz.org .

 3. Dane osobowe pacjent├│w mog─ů by─ç przetwarzane w nast─Öpuj─ůcych celach:

 • Udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, na podstawie przepis├│w prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

 • Weryfikacja uprawnie┼ä do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej, na podstawie przepis├│w prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

 • Komunikowanie si─Ö w sprawach zwi─ůzanych z koordynacj─ů udzielania ┼Ťwiadcze┼ä, w tym mi─Ödzy innymi dotycz─ůcych organizacji udzielania ┼Ťwiadcze┼ä, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu ┼Ťwiadczenia, na podstawie przepis├│w prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

 • Wykonywanie innych czynno┼Ťci pomocniczych przy udzielaniu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, a tak┼╝e czynno┼Ťci zwi─ůzanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepis├│w art. 6 ust. 1 lit. b, c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Dane mog─ů by─ç udost─Öpniane:

 • Podmiotom leczniczym wsp├│┼épracuj─ůcym ze Szpitalem Rejonowym im. dr. J├│zefa Rostka w Raciborzu w celu zapewnienia ci─ůg┼éo┼Ťci leczenia oraz dost─Öpno┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych.

 • Dostawcom us┼éug technicznych i organizacyjnych, kt├│re umo┼╝liwiaj─ů udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczeg├│lno┼Ťci dostawcom us┼éug teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprz─Ötu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym.

 • Osobom upowa┼╝nionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych ┼Ťwiadczeniach zdrowotnych oraz osobom upowa┼╝nionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

 • Podmiotom upowa┼╝nionym na podstawie przepis├│w prawa.

 • Organom w┼éadzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorz─ůdu zawod├│w medycznych oraz konsultantom krajowym i wojew├│dzkim, w zakresie niezb─Ödnym do wykonywania przez te podmioty ich zada┼ä, w szczeg├│lno┼Ťci kontroli i nadzoru.

 • Podmiotom prowadz─ůcym rejestry us┼éug medycznych, w zakresie niezb─Ödnym do prowadzenia rejestr├│w;

 • Szko┼éom wy┼╝szym lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umo┼╝liwiaj─ůcych identyfikacj─Ö osoby, kt├│rej dokumentacja dotyczy.

 1. Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

 2. Posiadaj─ů Pa┼ästwo prawo do ┼╝─ůdania dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, (je┼╝eli przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie zgody), kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

 3. Maj─ů Pa┼ästwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj─ů Pa┼ästwo, i┼╝ przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych narusza przepisy og├│lnego rozporz─ůdzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Podanie przez Pa┼ästwa danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporz─ůdzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzaj├│w, zakresu i wzor├│w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Jeste┼Ťcie Pa┼ästwo zobowi─ůzani s─ů do ich podania, a konsekwencj─ů niepodania danych osobowych b─Ödzie brak udzielenia ┼Ťwiadczenia medycznego.

 5. Pa┼ästwa dane osobowe nie b─Öd─ů podlega─ç zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 
Copyright © 2023 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu