OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, ogłasza konkurs na stanowisko:


Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego w Raciborzu.

1.Ogłoszenie

2.DZ.U.2021 nr.151 poz.896

3.Dz.U.2021 poz.430

4.Klauzula informacyjna

5.Informacja o wynikach konkursu

6.Komunikat w sprawie powołania na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. medycznych

 

 

 

 
Copyright © 2024 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu